Zdravstvena njega

zdrastvena_njegaKvalitetnu medicinsku skrb i njegu pruža  naš tim viših medicinskih sestara, medicinskih sestara, fizioterapeuta  i njegovatelja koji kontinuirano nadograđuje i usavršava svoje stručno znanje. Našim korisnicima pruža se medicinska skrb i njega tijekom 24 sata te nadzor liječnika. Surađujemo sa hitnom službom, ordinacijama primarne zdravstvene zaštite i klinikama. Organiziramo liječničke preglede i dolazak liječnika specijalista prema potrebama korisnika.

Kako bi korisnicima pružili potrebnu njegu i skrb provodimo mjere opće i specijalne zdravstvene njege kao što su:

 • opću i specijalnu zdravstvenu njegu
 • sprječavanje komplikacija dugotrajnog ležanja
 • sanacija dekubitalnih rana
 • davanje klizmi
 • mjerenje šećera u krvi
 • mjerenje krvnog tlaka
 • uzimanje materijala za labarotorijske prehrane
 • sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja (dekubitus, upala pluća, kontraktura i tromboza)
 • sanacija postoperativnih rana, ulkusa
 • davanje infuzija
 • uvođenje intravenoznih kanila
 • davanje intravenozne terapije
 • uzimanje krvnih uzoraka, briseva i stolice za laboratorijske pretrage
 • kateterizacija mokraćnog mjehura
 • aspiriranje
 • terapija kisikom
 • klistiranje
 • toaleta anus praetera, gastrostome, traheostome, nefrostome
 • uvođenje nazogastrične sonde u svrhu prehrane korisnika