Radionice za starije

radioniceRad korisnika kroz brojne aktivnosti u domu, planiran je i organizira se s ciljem održavanja i unapređivanja psihofizičkih sposobnosti, te postizanja što veće njihove samostalnosti.

Aktivnosti su definirane s ciljem pružanja:

  • kontinuiteta aktivnosti iz ranijeg razdoblja života osobe
  • mogućnošću usvajanja novih znanja i vještina

Prema tome uz stručnu pomoć radnog terapeuta možete se uključiti u:

rekreacijaREKREACIJSKU I SPORTSKU GRUPU

Rekreacijska i sportska grupa odvijaju se svakodnevno u nekoliko grupa.

Grupe za rekreaciju sadržavaju: medicinsku gimnastiku, svakodnevno vježbanje na spravama, vježbe s utezima, opće pripremne vježbe, učenje tehnika pravilnog disanja, trening samopomoći – prevencija ozljeda, također organiziramo zajedničke šetnje.

Sportske grupe sadržavaju: pikado, nabacivanje kolutova, ubacivanje lopte u koš, ubacivanje lopte u cilj (preko glave), poligon spretnosti

nova_godinaLIKOVNE I KREATIVNE RADIONICE

LIKOVNO KREATIVNE RADIONICE: izrade dekorativnih predmeta te ukrasa, izrada uporabnih predmeta, izrada prigodnih predmeta (za Božić, Fašnik, Valentinovo, Uskrs i sl.)

Na kraju godine postavlja se prodajna izložba svih radova naših korisnika.

RADNA TERAPIJA I HORTIKULTURA

Korisnici se mogu uključiti u program zaštite okoliša te brige i njege cvijeća u domu. Program se provodi svakodnevno uz tjedni sastanak grupe s ciljem poboljšanja psihofizičkog stanja osobe.