• Kvalificirano osoblje
 • Zdravlje korisnika
 • Zdravstveni tretmani
 • Aktivnosti za starije
 • Zdrava prehrana
 • Kvalificirano osoblje

  Kvalificirano osoblje

 • Zdravlje korisnika

  Zdravlje korisnika

 • Zdravstveni tretmani

  Zdravstveni tretmani

 • Aktivnosti za starije

  Aktivnosti za starije

 • Zdrava prehrana

  Zdrava prehrana

Tiha dob, dom za starije i nemoćne osobe.

Novouređeni dom Tiha Dob na Bukovačkoj cesti pruža uslugu smještaja trajno i dnevno starijim i nemoćnim osobama. O Vašem zdravlju brinuti će naš zdravstveni tim medicinskih sestara i njegovateljica.

Utisci i dojmovi

Novouređeni dom Tiha Dob na Bukovačkoj cesti pruža uslugu smještaja trajno i dnevno starijim i nemoćnim osobama.

 • Novouređ‘eni dom Tiha Dob na Bukovačkoj cesti pruža uslugu smještaja trajno i dnevno starijim i nemoć‡nim osobama. O Vašem zdravlju brinuti će naš zdravstveni tim medicinskih sestara i njegovateljica.

  Željko Kralj,

 • Novouređ‘eni dom Tiha Dob na Bukovačkoj cesti pruža uslugu smještaja trajno i dnevno starijim i nemoć‡nim osobama. O Vašem zdravlju brinuti će naš zdravstveni tim medicinskih sestara i njegovateljica.

  Zdenka Pragin,

 • Novouređ‘eni dom Tiha Dob na Bukovačkoj cesti pruža uslugu smještaja trajno i dnevno starijim i nemoć‡nim osobama. O Vašem zdravlju brinuti će naš zdravstveni tim medicinskih sestara i njegovateljica.

  Dragica Drvenjak,