Naše Usluge

Tiha dob, dom za starije i nemoćne osobe.

Novouređeni dom Tiha Dob na Bukovačkoj cesti pruža uslugu smještaja trajno i dnevno starijim i nemoćnim osobama. O Vašem zdravlju brinuti će naš zdravstveni tim medicinskih sestara i njegovateljica.

 • Zdrava prehrana

  Zdrava prehrana

  Prehrana u domu Tiha dob spravlja se od svježih namirnica, prilagođ‘ena je zdravstvenom stanju korisnika doma. Sastoji se od tri obroka plus dva međuobroka ili dijetalna prehrana u slučaju gdje je to medicinski uvjetovano.

  More
 • Aktivnosti za starije

  Aktivnosti za starije

  Posebnu pozornost polažemo na provođenje slobodnog vremena naših štićenika. Usluge socijalnog rada i radno-okupacijske terapije uključuju cijeli spektar programa unutar ustanove.

  More
 • Zdravlje korisnika

  Zdravlje korisnika

  Primarna medicinska zaštita osigurana je u suradnji s ambulantom primarne zdravstvene zaštite. Specijalistički pregledi korisnika (fizijatar, internist, ortoped i sl.) obavljaju se u organizaciji ustanove u Novoj bolnici ili drugdje, po izboru i potrebi korisnika. Fizioterapeutske usluge su također osigurane…

  More
 • Higijena ljudi i prostora

  Higijena ljudi i prostora

  Opć‡a i zdravstvena njega (kupanje, brijanje, šišanje, pomoć u oblačenju, rezanje noktiju, podjela terapije, prijevoji i dr.) Održavanje čistoć‡e i higijene prostora. Pranje i peglanje posteljnog i osobnog rublja.

  More