Naše Usluge

usluge i pogodnosti u našem domu

Zdrava prehrana

Zdrava prehrana

Prehrana u domu Tiha dob spravlja se od svježih namirnica, prilagođ‘ena je zdravstvenom stanju korisnika doma.
Sastoji se od tri obroka plus dva međuobroka ili dijetalna prehrana u slučaju gdje je to medicinski uvjetovano.